ม่านปรับแสง,ม่านปรับแสงโปร่งแสง ม่านปรับแสงทึบแสง

ม่านปรับแสงแนวตั้งชนิดโปร่งแสง (Dim out),ชนิดทึบแสง(Black out),และกรองแสง(Sunscreen)