ม่านพับ

ม่านพับสะดวกในการใช้งานคือสามารถพับเก็บขึ้นไปไว้ด้านบนของขอบหน้าต่าง