่ม่านปรับแสงชนิดชนิดทึบแสง

ม่านปรับแสงชนิดทึบแสง(Black out) ทึบแสง 100% เหมาะกับจุดที่มีแดดแรง และร้อนมาก