ม่านม้วนโปร่งแสง (Dim out)

ม่านม้วนชนิดโปร่งแสง(Dim out) สามารถกรองแสงได้ประมาณ 70%