ฉากกั้นห้อง ชนิดทึบและญี่ปุ่น(เจาะกระจก)

ฉากกั้นห้อง ใช้สำหรับกั้นห้องให้เป็นสัดส่วน และใช้สำหรับกั้นแอร์ ช่วยประหยัดค่าไฟ มีแบบทึบและฉากญี่ปุ่น