ตัวอย่างม่านตอกตาไก่

ม่านตอกตาไก่ ลักษณะจีบ กลมๆ เจาะรูตาไก่ในตัวผ้า เน้นสบายๆ ไม่เน้นจีบมาก