ม่านพับ

ม่านพับหรือม่านญี่ปุ่น สามารถพับเก็บไว้บนขอบประตู หน้าต่าง