ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น

ฉากกั้นห้องเจาะกระจก หรือฉากญี่ปุ่น คือการเจาะช่องอคิลิก มีสีและลายให้เลือก ตามตัวอย่างค่ะ